Strona główna
 Kleszczyki hemostatyczne typ Crille 16 cm
Kleszczyki hemostatyczne typ Crille 16 cm
22.14zł

zobacz wszystkieWpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
1 x Taca metalowa typ nerka 275 x 150 x 45
1 x Nożyce do żeber typ Collin 19 cm
158.22zł

Jeśli kupisz jeszcze za 41.78zł płacimy za przesyłkę !
 Zamów!
Odgryzacz kostny typ Luer 17 cm
Rozwieracz chirurgiczny typ Weitlaner 10,5 cm
Pinceta anatomiczna 18 cm
Łyżka kostna typ Bruns
Łyżka kostna typ Volkmann
Dźwignia (podważka) kostna typ Williger
Kleszczyki ginekologiczne typ Winter
Dżwignia korzeniowa typ Bein (zagięta)
Kleszcze ekstrakcyjne typ Berten
HS-401F5 Latarka internistyczna BELL
Regulamin Sklepu

REGULAMIN

§1

 1. Sklep Internetowy Gama, działający pod adresem www.gamamed.com.pl/sklep/, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez GAMA S.C. Wit Prusinowski, Anna Prusinowska, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, tel./fax: 22 665 87 72, 22 664 49 72, NIP: 522-26-29-830, e-mail: sklep@gamamed.com.pl (zwaną dalej w niniejszym regulaminie Sprzedawcą”).

 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Sklep internetowy Gama - sklep działający pod adresem www.gamamed.com.pl/sklep/, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez GAMA S.C. Wit Prusinowski, Anna Prusinowska;

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego Gama, w szczególności dokonuje zakupów (zwany dalej: „Kupującym”);

  3. Konsument – osoba fizyczna, korzystającą ze Sklepu Internetowego Gama w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzysta ze Sklepu Internetowego Gama, w szczególności dokonuje zakupów;

  4. Handlowiec – osoba fizyczna, będąca zatrudniona w firmie GAMA S.C. Wit Prusinowski, Anna Prusinowska, odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z Kupującym;

  5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  6. Czas realizacji zamówienia - czas w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego;

  7. Koszyk („Koszyk Gościa”, „Koszyk Stałego Klienta”) – element Sklepu internetowego Gama, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres i sposób dostawy, dane do faktury, forma płatności, itd.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Gama, składania zamówień na dostępne w nim produkty, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Gama spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Gama nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Gama wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

 4. Kontakt ze Sklepem Internetowym Gama możliwy jest poprzez adres e-mail (sklep@gamamed.com.pl), za pośrednictwem Handlowca (infolinia +48 22 665 87 72, czynna pon.-pt. 8:00 - 16:00) lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego Gama.

§3

REJESTRACJA i LOGOWANIE

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Gama jest dokonanie rejestracji (założenie Konta Klienta).

 2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Gama należy przy składaniu pierwszego zamówienia wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane osobowe (imię i nazwisko, e-mail), adres, dane kontaktowe, hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Gama oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego złożenia i realizacji zamówienia Kupującego.

 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Gama, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail, hasło).

 4. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym Gama oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym Gama, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Gama, są nieodpłatne.

 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Gama należy zalogować się na konto Kupującego i wybrać punkt dotyczący usuwania konta, lub wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Gama.

§4

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Gama zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Gama, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Gama lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5

INFORMACJA O PRODUKTACH

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Gama stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Gama:

  1. Zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich;

  2. Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

§6

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Gama po zarejestrowaniu i zalogowaniu się lub dzwoniąc pod numer infolinii kontaktując się z Handlowcem. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Strony internetowej Gama wskazując na stronie produktowej produkt lub produkty, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka” przy danym produkcie i realizując zamówienie w kolejnych krokach (logowanie/rejestracja, informacje o dostawie, informacje o płatności i potwierdzenie).

 3. W zamówieniu (Koszyku), Kupujący wskazuje:

  1. zamawiany towar poprzez określenie jego rozmiaru, kształtu i ilości (jeżeli produkt oferowany jest w różnych odmianach);

  2. adres, na który ma być dostarczony towar;

  3. sposób dostawy;

  4. sposób płatności.

 4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia linku ukrytego pod polem „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 5. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 6. Dokonując wyboru sposobu płatności istnieje możliwość zmiany wyboru formy płatności poprzez kontakt z Handlowcem.

§7

MODYFIKACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zmian w zamówieniu można dokonywać do momentu nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia do Kupującego.

 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź części zamówienia, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze.

 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia (w całości lub części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę rezygnacji Kupującego. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §12.

 4. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się bezpośrednio z Handlowcem (dzwoniąc na infolinię Sklepu Internetowego Gama).

 5. Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres e-mail wskazany przez niego w procesie składania zamówienia.

§8

FORMY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

  1. przedpłata przelewem bankowym;

  2. pobranie przy dostawie pocztą lub kurierem.

 2. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów.

 3. Złożone zamówienia realizowane są po wpłynięciu pieniędzy na konto Sprzedawcy, na bieżąco, w kolejności ich otrzymywania, najpóźniej w terminie 30 dni, po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 4. W przypadku wystąpienia braku, któregoś z zamówionych produktów, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie i podjęte zostaną uzgodnienia, dotyczące dosłania towaru w terminie późniejszym, zamiany na inny towar, bądź rezygnacji.

 5. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazane przez Klienta miejsce dostawy znajduje się na terytorium Polski.

 6. Zamówione artykuły wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetowym lub paczką pocztową) albo przesyłką kurierską.

 7. Przy opcjonalnym odbiorze osobistym należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu umówienia terminu odbioru.

 8. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma. Jedynie kiedy Konsument zdecyduje i wybierze przewoźnika innego niż wskazany przez Sprzedającego jako jedną z opcji, Sprzedający będzie zwolniony z odpowiedzialności za przesyłkę.

§9

REKLAMACJA

 1. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę odpowiednio na nowy lub właściwy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wówczas stosuje się przepis ust. 3.

 2. Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedawcy wymieniona w §1.

 3. Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1, naprawa lub wymiana nie są możliwe do spełnienia w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie Sprzedawcy, przez Kupującego, reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (faktura lub inny dowód zawarcia transakcji) otrzymanym od Sprzedawcy i zgłoszeniem reklamacyjnym, dostarczanym wraz z produktem, jak również dostępnym na Stronach Informacyjnych Sklepu Internetowego Gama.

 5. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od momentu zauważenia wady, jednak nie później niż w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania produktu.

 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację (ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania) w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego reklamację, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na nowy, pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji (zgodnie z zasadami § 12 Regulaminu).

 8. W przypadku złożenia powtórnej reklamacji produktu przez Konsumenta, Sprzedający dokonuje wymiany produktu na nowy.

 9. Jeżeli reklamacja dotycząca niezgodności produktu z umową została uznana, Sprzedający zwraca Kupującemu koszt przesłania produktu. W wypadku odrzucenia nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

§10

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Podstawą złożenia reklamacji na podstawie rękojmi są wady fizyczne lub prawne kupionego towaru.

 2. Niektóre produkty objęte są gwarancją, udzieloną przez Sprzedawcę w imieniu producenta, załączaną do sprzedanego produktu. W przypadku wymiany wadliwego produktu na nowy lub dokonania istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa, od momentu dostarczenia Kupującemu wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru, czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części. 

§11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTÓW

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Gama, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia, którego forma jest dowolna. W przypadku sporządzenia oświadczenia na piśmie, należy przesłać je do Sprzedawcy, na adres siedziby lub na adres mailowy, podany w §1. Wzór oświadczenia jest dostarczany wraz z produktem i dostępny również na Stronach Informacyjnych Sklepu Internetowego Gama.

 3. Udostępnienie przez Sprzedawcę wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3, nie zobowiązuje, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy powiadomienie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu.

 6. Koszt odesłania zakupionych produktów w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Konsumentowi odstępującemu od umowy należy się zwrot ceny produktów zakupionych oraz koszt wysyłki poniesiony przy zakupie, w wysokości nie większej niż najtańszy środek transportu przewidziany w ofercie.

§12

ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu należności, w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy), który został dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

  3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy), który został odebrany w siedzibie Sprzedawcy i był uprzednio opłacony z góry;

  4. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Zwrot należności za zwrócony towar w przypadku:

  1. zapłaty za zakupiony towar przelewem bankowym zostanie dokonany na konto bankowe, z którego została dokonana zapłata;

  2. dostawy zrealizowanej za pobraniem zostanie dokonany na konto bankowe wskazane w formularzu reklamacyjnym lub wniosku o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym na adres Kupującego;

  3. zapłaty gotówką możliwy jest zwrot gotówki lub na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

 3. W przypadku zwrotu produktów (odstąpienia od umowy) lub złożenia reklamacji w siedzibie Sprzedawcy, zwrot należności zostanie dokonany na rachunek bankowy Kupującego, jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.

 4. W przypadku gdy zapłata została dokonana z rachunku bankowego nienależącego do Kupującego, zwrot zostanie dokonany na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność.

§13

DANE OSOBOWE

 

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Gama, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych ze złożeniem i realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym Gama oraz oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

 2. GAMA s.c. Wit Prusinowski, Anna Prusinowska, jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 4. Do wykonania skutecznej umowy kupna-sprzedaży towaru wymagamy podania danych obowiązkowych, tj. koniecznych do wystawienia faktury, identyfikujących kupującego (jak imię, nazwisko, nazwa firmy) oraz umożliwiających dostarczenie towaru i wypełnienie umowy (adres odbiorcy, adres dostawy) oraz danych dodatkowych, jak dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer kontaktowy).

 5. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto przez samego Kupującego. Kupujący ma również prawo do ograniczenie przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO) oraz przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Ponadto Kupujący ma prawo wniesienia skargi wobec przetwarzania danych Kupującego na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów, zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym Gama, marketingu bezpośredniego oraz wykonania obowiązku księgowego i obowiązków związanych z raportowaniem danych organom podatkowym.

 7. Z danych potrzebnych do realizacji powyższych obowiązków prawnych, Sprzedający korzysta przez czas:

  - wykonania obowiązków (np. wystawienia faktury oraz dostarczenia zakupionego towaru)

  - wymagany przez inne przepisy (np. podatkowe, o księgowości) nakazujące ich przechowywanie (obowiązek prawny);

  - w którym Sprzedający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków (nasz prawnie uzasadniony interes).

 8. Sprzedawca nie przekazuje danych podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu. Sprzedawca przekazuje dane osobowe innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) w przypadku dokonywania zwrotów na rzecz Kupującego, podmiotom współpracującym ze Sprzedającym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych (w zakresie, w jakim staną się administratorem danych) oraz instytucjom publicznym (np. sądom w razie konieczności wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upominawczego i egzekucyjnego.

 9. Sprzedający wchodzi w posiadanie informacji z jakiego konta i instytucji Kupujący dokonał zapłaty. Dane te będą wykorzystywane w razie konieczności dokonania zwrotu.

 

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Gama nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Gama były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Gama, w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Kupującego, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Gama używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Gama korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Gama. Korzystanie z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

 8. Ewentualne spory powstałe między Kupującym, a Sprzedawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Spory powstałe między Konsumentem, a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Gama zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Kupujący, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

 11. Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować na adres sklep@gamamed.com.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 22 665 87 72.

 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.  Kontynuuj
 Lusterko laryngologiczne
01.
Lusterko laryngologiczne
 Haczyk uszny typ Lucae
02.
Haczyk uszny typ Lucae
 Wziernik nosowy typ Hartmann
03.
Wziernik nosowy typ Hartmann
 Skalpel chirurgiczny
04.
Skalpel chirurgiczny
 Łopatka do języka typ Mayo 17 cm
05.
Łopatka do języka typ Mayo 17 cm
 Trzonek do ostrzy nr 3
06.
Trzonek do ostrzy nr 3
 Kleszczyki hemostatyczne typ Pean 14 cm
07.
Kleszczyki hemostatyczne typ Pean 14 cm
 HS-403 Opaska uciskowa - staza
08.
HS-403 Opaska uciskowa - staza
 Kateter (igła) typ z kulką
09.
Kateter (igła) typ z kulką
 Rozszerzadło maciczne typ Hegar
10.
Rozszerzadło maciczne typ Hegar
E-mail

HasłoNowy klient?
Zapomniałeś hasła?
Zaproszenia urodzinowe
Informacja dla Konsumenta
Informacje dot. przetwarzania danych (RODO)
O nas
Regulamin Sklepu
Formularz reklamacyjny
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Koszty wysyłki
Dane firmy
Napisz do nas
Promocje
Mapa sklepu
 Pinceta chirurgiczna typ Treves 15 cm
Pinceta chirurgiczna typ Treves 15 cm
11.88zł
9.20zł

więcej promocji